Bunnutstyr
1
no.2   messing
no.3
no.4      Kaio Denki
no.5  Kaio Denki  T-101
no.6 Kaio Denki  T101   1482
no.7  Simrad   combi C
no.8   Simrad  200-7