Anker & Kjetting

   Mye anker & kjetting på lager

                                                     

Mange størelser.
Sokn
no.1       

           

                  650kg
no.2     
no.3  ca 100kg
no.4 
no.5   
no.6   
no.7          
no.8    
no.9   
no.10    
no.11     
no.12      
no13   
no.14 
no.15   
no.16   
no.17    
no.18  
no.19   
no.20  1060kg
no.21   
no.22   
no.23    
no.24  

no.25   

no.26   
no.27  
no.28
no.29   
no.30  
no.31
no.32  
no.33  
no.34
no.35
no.36
no.37
no.38
no.39    800kg
no.40   
no.41  
no.42    
no.43
no.44   
no.45
no.46   
no.47   
no.48
no.49  
no.50   
no.51
no.52    5180kg
no.53
no.54
no.55    
no.56   
no.57     
no.58
no.59    
no.60       
no.61