Anker & Kjetting

   Mye anker & kjetting på lager

                                                     

Mange størelser.
Sokn
no.1       500kg

           

no.2     300kg
no.3  
no.4    300kg
no.5   
no.6      
no.7          
no.8  
no.9   
no.10    
no.11     
no.12      
no13   
no.14 1000 kg
no.15    580 kg
no.16   
no.17    
no.18  
no.19   
no.20  1060kg
no.21   
no.22   
no.23    
no.24  

no.25   

no.26   
no.27  
no.28
no.29   
no.30  
no.31
no.32  
no.33  
no.34
no.35
no.36
no.37
no.38
no.39    800kg
no.40   
no.41  
no.42    
no.43
no.44   
no.45
no.46   
no.47   
no.48
no.49  
no.50   
no.51
no.52    5180kg
no.53
no.54
no.55    
no.56   
no.57     
no.58
no.59    
no.60       
no.61