Anker & Kjetting

   Mye anker & kjetting på lager

                                                     

Mange størelser.
Sokn
no.1       

           

                  650kg
no.2     ca 100kg
no.3  ca 100kg
no.4    2600kg
no.5   ca 1000kg
no.6      900kg
no.7          900kg
no.8    ca 900 kg
no.9   ca 900 kg
no.10    
no.11     
no.12      
no13   
no.14 1000 kg
no.15    580 kg
no.16   
no.17    
no.18  
no.19   
no.20  1060kg
no.21   
no.22   
no.23    
no.24  

no.25   

no.26   
no.27  
no.28
no.29   
no.30  
no.31
no.32  
no.33  
no.34
no.35
no.36
no.37
no.38
no.39    800kg
no.40   
no.41  
no.42    
no.43
no.44   
no.45
no.46   
no.47   
no.48
no.49  
no.50   
no.51
no.52    5180kg
no.53
no.54
no.55    
no.56   
no.57     
no.58
no.59    
no.60       
no.61