no.1      Tekniske data , se bilde
no.2  
no.3       Tekniske data , se bilde
no.4    Tekniske data , se bilde
no.5       Tekniske data , se bilde
no.6      Tekniske data , se bilde
no.7       Tekniske data , se bilde
no.8      Tekniske data , se bilde
no.9          Tekniske data , se bilde
no.10         Tekniske data , se bilde